ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܫܘܬܦ ܓܘ ܩܘܕܫܐ ܕܒܘܝܐܐ ܕܢܝܚܘܬܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܕܓܘܢܚܐ ܕܒܓܕܝܕܐ

ܡܫܘܬܦܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܓܘ ܩܘܕܫܐ ܕܒܘܝܐܐ ܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܒܝܕ ܡܪܝ ” ܝܘܣܦ ܬܠܝܬܝܐ ܝܘܢܢ” ܦܛܪܝܪܟܐ …

ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܫܘܬܦ ܓܘ ܩܘܕܫܐ ܕܒܘܝܐܐ ܕܢܝܚܘܬܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܕܓܘܢܚܐ ܕܒܓܕܝܕܐ Read More »

ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܫܘܬܦ ܓܘ ܙܘܝܚܐ ܕܐ̄ܟܠܪܡܫܐ ܫܢܬܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܓܠܘܝܘܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܓܘ ܡܫܝܓܐܢ

ܡܫܘܬܦܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܓܘ ܙܘܝܚܐ ܕܐ̄ܟܠܪܡܫܐ ܫܢܬܢܝܐ ܗܘ ܕܩܝܡܠܗ ܒܓܘܗ ܫܘܬܐܣܐ ܕܓܠܘܝܘܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܓܘ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܕܝܬܪܘܝܬ …

ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܫܘܬܦ ܓܘ ܙܘܝܚܐ ܕܐ̄ܟܠܪܡܫܐ ܫܢܬܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܓܠܘܝܘܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܓܘ ܡܫܝܓܐܢ Read More »

ܡܝܩܪܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܥܕܥܐܕܐ ܕ( ܬܦܩܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܫܠܡܐ)

ܡܫܘܬܦܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܦܘܐܕ ܫܡܥܘܢ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܝܬܢܝܘܬܐ ܓܘ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܙܘܝܚܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܫܢ̄ܬܢܝܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ (ܬܦܩܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܫܠܡܐ) ܕܥܕܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ …

ܡܝܩܪܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܥܕܥܐܕܐ ܕ( ܬܦܩܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܫܠܡܐ) Read More »

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܟܡܙܝܚܐ ܒܣܩܒܠܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܟܠܕܝܐ ܟܪܕܝܢܠܐ “ܠܘܝܣ ܪܘܦܐܝܠ ܣܐܟܘ”

ܣܥܪܠܗ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܒܒܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܟܪܕܝܢܠܐ ܡܪܝ ” ܠܘܝܣ ܪܘܦܐܝܠ ܣܐܟܘ” ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܬܒܝܠ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܨܦܪܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ 14 …

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܟܡܙܝܚܐ ܒܣܩܒܠܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܟܠܕܝܐ ܟܪܕܝܢܠܐ “ܠܘܝܣ ܪܘܦܐܝܠ ܣܐܟܘ” Read More »

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܫܘܬܦܐ ܓܘ ܦܘܬܚܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܨܘܪ̈ܬܐ ܕܦܝܫܡܪܓܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܓܘ ܙܟܼܘ

ܡܫܘܬܦܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 12 ܐܝܠܘܠ 2023 ܓܘ ܦܘܬܚܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܨܘܪ̈ܬܐ ܦܘܬܘܓܪ̈ܦܝܐ ܕܦܝܫܡܪܓܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ …

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܫܘܬܦܐ ܓܘ ܦܘܬܚܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܨܘܪ̈ܬܐ ܕܦܝܫܡܪܓܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܓܘ ܙܟܼܘ Read More »

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܟܡܩܪܒܐ ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܒܝܬ ܣܡܟܐ ܕܐܟܐܕ ܥܢܟܒܐ ܕܪܫܘܬܢܝܐ ܒܕܟܪܐ ܕܫܬܐܣܬܗ

ܣܥܪܠܗܿ ܡܫܕܪܘܬܐ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܝܬ ܣܡܟܐ ܕܐܟܐܕ ܥܢܟܒܐ ܕܪܫܘܬܢܝܐ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ 9 ܐܝܠܘܠ 2023 ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܠܓܘܫܡܗ ܡܕܒܪܢܝܐ ܒܦܘܪܣܐ …

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܟܡܩܪܒܐ ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܒܝܬ ܣܡܟܐ ܕܐܟܐܕ ܥܢܟܒܐ ܕܪܫܘܬܢܝܐ ܒܕܟܪܐ ܕܫܬܐܣܬܗ Read More »

ܡܠܦܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܒܓܕܕ ܘܐܪܒܝܠ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܡܝܩܪܐ “ܥܡܐܕ ܣܐܠܡ ܓ̰ܓ̰ܘܿ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܕܪܫܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܓܘ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܚܘܝܕܝܬܐ ܘܒܚܒܪܘܬܐ ܕܡܝܩܪܐ” …

ܡܠܦܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܒܓܕܕ ܘܐܪܒܝܠ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܫܘܬܦܐ ܓܘ ܩܒܪܬܐ ܕܟܬܘܒܐ ܘܡܠܦܢܐ ܡܝܬܪܐ (ܢܘܪܝ ܦܛܪܘܣ ܥܛܘ)

ܡܫܘܬܦܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܓܘ ܚܘܪ̈ܩܢܐ ܕܩܒܪܬܐ ܕܟܬܘܒܐ ܘܡܠܦܢܐ ܡܝܬܪܐ (ܢܘܪܝ ܦܛܪܘܣ ܥܛܘ) ، ܒܨܦܪܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 30 …

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܫܘܬܦܐ ܓܘ ܩܒܪܬܐ ܕܟܬܘܒܐ ܘܡܠܦܢܐ ܡܝܬܪܐ (ܢܘܪܝ ܦܛܪܘܣ ܥܛܘ) Read More »

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܩܪܒܐ ܒܘܝܐܐ ܠܟܬܘܒܐ ܘܡܠܦܢܐ ܡܝܬܪܐ ( ܢܘܪܝ ܦܛܪܘܣ ܥܛܘ)

ܡܩܪܒܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܘܝܐܐ ܠܟܬܘܒܐ ܘܡܠܦܢܐ ܡܝܬܪܐ ܘܦܪܠܡܢܝܐ ܩܕܝܡܐ ( ܢܘܪܝ ܦܛܪܘܣ ܥܛܘ) ، ܗܘ ܕܫܘܢܐܠܗ ܠܓܢܘܢܐ ܫܡܝܢܐ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ …

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܩܪܒܐ ܒܘܝܐܐ ܠܟܬܘܒܐ ܘܡܠܦܢܐ ܡܝܬܪܐ ( ܢܘܪܝ ܦܛܪܘܣ ܥܛܘ) Read More »

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܫܘܬܦܐ ܓܘ ܝܬܒܬܐ ܣܘܘܕܝܬܐ ܚܕܪ ܡܛܘܪܢܘܬܐ ܕܫܘܦܐ ܕܐܫܘܪ ܥܬܩܝܐ

ܡܛܘܟܣܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܣܘܪܝܝܐ ܢܩܘܦܬܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܡܛܟܣܬܐ ܕܫܠܘܡܘ ܕܫܛܪܬܐ، ܝܬܒܬܐ ܣܘܘܕܝܬܐ ܚܕܪ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܡܛܘܪܢܘܬܐ …

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܫܘܬܦܐ ܓܘ ܝܬܒܬܐ ܣܘܘܕܝܬܐ ܚܕܪ ܡܛܘܪܢܘܬܐ ܕܫܘܦܐ ܕܐܫܘܪ ܥܬܩܝܐ Read More »