ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ

Map Unavailable

التاريخ/الوقت
Date(s) - May 17, 2023 - May 18, 2023
5:00 pm - 9:00 pm

الفئات لا الفئات


ܒܩܝܡܐܝܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ / ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ / ܕܘܪܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܡܬܚܐ ܡܢ 17 – 18 ܐܝܪ 2023 .
ܩܪܚ ܠܒܥܝܢ̈ܐ ܒܫܘܬܦܬܐ ܓܘ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܡܢ ܒܬܝ̈ ܦܪܣܬܐ ܘܒܬܝ̈ ܐܪ̈ܟܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܐܦ ܗܕܟ ܟܬܘܒ̈ܐ ܒܥܝܢ̈ܐ ܒܡܝܕܥܬܐ ܕܦܪܝܣܬܗܘܢ ܠܛܘܦܝܐ ܥܡܢ ܒܪܩܡܐ 07511086158

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *